Kariyer

Firmamız, ülkemizin dinamo sektörlerinden biri olan tekstil sanayisindeki firma standartlarını artırarak küresel arenada ön saflarda yer almak için kendisini meydana getiren her unsura büyük önem vermektedir. Hızla büyüyen ve çok ciddi bir rekabet ortamıyla gelişen dünya piyasalarında sözü geçen bir firma olan BROCHE, mevcut konumunu bir firmanın bünyesindeki dinamik güç olan insan unsuru ile kuvvetlendirebileceğini düşünmektedir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımı ana stratejimiz içinde yer almakta ve tüm gereklilikleri dikkat ve titizlikle yerine getirilmektedir.

Biz, firmamızı büyük bir makine olarak görüyor ve çalışanlarımızın, bu makineyi hareket ettiren kıymetli parçalar olduğunu düşünüyoruz. Bizimle çalışmayı düşünen personellerimizin vasıflarından önce bu çalışma dinamizmine hazır olmasını firma prensipleri gereği birinci derecede önemli olarak görüyoruz. Dürüst ve ilkeli çalışanlarla bir arada olmak ve uzun süre verimli biçimde fayda üretmek istiyoruz.